Vi söker ledare utan eller med förkunskaper!

16 juni, 2022 av Magnus Malmros

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr!

Vår målsättning är att få våra scouter att växa som individer för att därigenom göra världen bättre. NLS vill att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att pröva scouting och vi har vuxit stadigt de senaste fem åren.

Vi vill erbjuda alla barn och ungdomar som är intresserade en plats i vår verksamhet till hösten. För att kunna göra det behöver vi också rekrytera vuxna. Ju fler vi är i varje ledarteam, desto enklare blir det att vara ledare.

Vi erbjuder alla nya ledare utbildning inom ramen för Scouternas Folkhögskola.

Om vi inte får ihop tillräckligt med ledare kommer vi ställa som krav på samtliga föräldrar att vara med vid ett antal möten varje termin enligt ett rullande schema. Detta är en nödlösning som kan fungera i en övergångsperiod. Det för scouterna så viktiga lyssnande och stödjande ledarskapet fungerar dock inte optimalt om det inte är ett stabilt ledarteam på avdelningen.

För egen del kan jag endast intyga om hur berikande det är att få vara engagerad ledare och få möjlighet att se barn och unga växa som individer. Jag har även fått många fantastiska vänner i de ledare som jag lärt känna i NLS.

Om du har några frågor får du gärna kontakta mig!

Jag ser fram mot att träffa era barn och ungdomar på scoutmöten, hajker och läger. Och – jag ser fram mot att träffa nya ledarkollegor.

Bästa Scouthälsningar,

Magnus Malmros /Vice-Ordförande NLS

mange.malmros@gmail.com