I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 550 kronor per termin för scouter. Aktiva avdelningsledare betalar 150 kronor per termin och övriga medlemmar betalar 250 kronor per termin. Fakturering sker via Scouterna och du kan läsa mer här.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Roslagens scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.