Här hittar du kontaktuppgifter till övriga funktionärer i vår kår:

Bitr. Båtfogde: Peter Josefsson (peter.josefson@tele2.se)

Internationellt ombud: Rolf Schnackenburg (schnackenburg@telia.com)

Nyanmälan: Catarina Nauclér (carlnaucler1@gmail.com)

Medlemsregister: Catarina Nauclér (carlnaucler1@gmail.com)

Kårutbildare: Annika Elmér (elmer.annika@gmail.com)

Jollefixare: Linus Andersson (linus.andersson84@gmail.com) & Ola Bringle (ola.bringle@tedretorik.se)

Materialförvaltare: Göran Thulin (thulin33@gmail.com) & Johanna Atterljung (j.atterljung@gmail.com)

Tävlingsansvarig: Chris Ahne (chris@ahne.se)

Stugfogde Sommarvillan: Chris Ahne (chris@ahne.se)

Stugfogde Sjöstugan: Chris Ahne (chris@ahne.se)

Bitr. Sjöstugan: Jacob Stening, Pernilla Stening

Webmaster: Teo Hård af Segerstad (teo.hafs@gmail.com)

Julmarknadsansvarig: Catarina Nauclér (carlnaucler1@gmail.com)

Arkiv: Rolf Schnackenburg (schnackenburg@telia.com)

Lidingöloppsrepresentant: Henrik Leijon (henrik.leijon@gmail.com)

Kontakt till avdelningsledarna finner du under respektive avdelning.