Det som idag är Norra Lidingö Sjöscoutkår grundades den 17 maj 1922. Vid den tiden var scouting endast för pojkar och det var inte fokus på sjöscouting.

År 1942 grundades Lidingö Sjöflickscoutkår Vikingarna och år 1968 slogs flick- och pojkscouterna samman. Idag har vi cirka 170 medlemmar och upplever ett ökat intresse för vår verksamhet. Vi vill att fler ska få möjlighet att pröva på scouting!

Vi är idag en sjöscoutkår, som använder sjölivet som en del av vår friluftsverksamhet. Under sommarhalvåret fokuserar vi på att vara på sjön så mycket vi kan. Våra båtar ligger vid Sjöstugan i Bosö Båthamn, vid en egen nybyggd brygga.

Vi scouter vill skapa en bättre värld. Genom att engagera oss i samhället kan vi påverka och förändra. Att göra unga till aktiva världsmedborgare är scoutings grundidé. Det gör vi både på hemmaplan och i utlandet.

När det gäller den internationella sidan har våra medlemmar upplevt, utvecklats och gjort insatser för andra på många ställen. Under de senaste 25 åren har scouter från kåren varit på läger i ca 40 länder. Som exempel kan nämnas Georgien, Australien, Zimbabwe, Bolivia och Sydkorea. Här hemma har vi haft besök av scouter från Österrike, Tyskland, Italien, Portugal, Argentina, Lettland, USA och Georgien.

Vår tidigare kårordförande Rolf Schnackenburg har beskrivit vår kårs historia i bifogat dokument. Kårhistoria II