Följande medlemmar har fått sina medlemslån (á 2.500 kr) inlösta via lottning vid NLS Kårstämma:

Kårstämma 15 mars 2017:

Nr 9. (Martina Josefson) och Nr. 17 (Örjan Hellgren)

Kårstämma 13 mars 2018:

Nr 14. (Mats Haraldsson) och Nr. 16 (Håkan Sten)

Kårstämma 12 mars 2019:

Nr 12. (Cilla Carléns) och Nr. 2 (Anette Wahlberg)

Kårstämma 13 mars 2020:

Nr 15. (Lisa Turlind) och Nr. 8 (Johanna Atterljung)

Kårstämma 31 mars 2021:

Nr 13. (Susanne Josefsson)