Bäverscout kan du bli det år du fyller 7! I Bäverscouterna så börjar scouterna bekanta sig med naturen, lär känna varandra, provar på några knopar, pysslar, går spår, sjunger och har framför allt roligt tillsammans. 

Bäverscouterna har möte kl 17:30-18:30 varannan söndag i Sommarvillan. Kontakta gärna vår avdelningsledare om du är nyfiken på att pröva!

Avdelningsledare: Carl Nauclér (carlnaucler1@gmail.com, 070-268 0605)

Program Bäver HT-19