Inlösen av medlemslån på Sommarvillan

Följande medlemmar har fått sina medlemslån (á 2.500 kr) inlösta via lottning vid NLS Kårstämma:

Kårstämma 15 mars 2017:

Nr 9. (Martina Josefson) och Nr. 17 (Örjan Hellgren).