Välkommen till NLS S:t Georg på söndag 23 april!

Alla Scouter med familjer och vänner hälsas välkomna till Sjöstugan (där vi har våra seglingsmöten) för firandet av scouternas högtidsdag S:t Georg.

Söndag 23 april mellan 10:00-13:00

S:t Georg kännetecknas av en god gärning. Norra Lidingö Sjöscoutkår (NLS) har under många år haft våra båtar i Bosöhamnen och fått nyttja området kring Sjöstugan. Vi vill ta vårt ansvar för både Sjöstugan och närområdet med en enklare röjning och färdigställande inför den kommande seglingssäsongen. Ju fler vi blir desto bättre.

Årets program på söndag 23 april ser ut som följer:
10:00 Samling vid Sjöstugan

Röjning och städning*

Årets tema: Modet att vara sig själv

11:30 Lunch, kaffe & godsaker

12:00 Utdelning av märken och förtjänsttecken till Scouterna och Ledare

12:30 Gemensam ihopplockning
*Ta gärna med sekatör, såg, eller annat trädgårdsredskap
Anmälan via separat kallelse utsänd tidigare.