Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till vår kårstyrelse:

Kårordförande: Annika Elmér (elmer.annika@gmail.com)

Vice Kårordförande: Magnus Malmros (m.malmros@telia.com)

Kårsekreterare: Elisabeth André Turlind (eat.ket@telia.com)

Kårkassör: Fredrik Björkstedt (fredrik.bjorkstedt@telia.com)

Båtfogde: Henrik Andersson (vendela.hegge@swipnet.se)

Representant Utmanarscouter: Åsa Sköldberg (asa.skoldberg@gmail.com)

Representant Äventyrarscouter: Louise Hård af Segerstad (louise@albaeco.com)

Representant Upptäckarscouter: Chris Ahne (chris.ahne@telia.com)

Representant Spårarscouter: Peter Dahlsten (peter.nilsson.se@gmail.com)

Representant Bäverscouter: Carl Nauclér (naucler@tele2.se)

Utmanarscoutledarrepresentant: Carl Cederwall & Ludvig Björkstedt

 

Valberedning

Karin Bengtson – sammankallande – (karinbengtson@hotmail.com)

Carl Naucler (naucler@tele2.se)

Suppleant: Fredrik Björstedt (fredrik.bjorkstedt@telia.com)

 

Revisorer

Tony Persson (revisor)

Suppleant: Henrik Sköldberg

 

Stadgar Norra Lidingö Sjöscoutkår

Stadgar antagna av kårstämman den 17 mars 2015