Övriga funktionärer

Här hittar du kontaktuppgifter till övriga funktionärer i vår kår:

Bitr. Båtfogde: Peter Josefsson (peter.josefson@tele2.se)

Internationellt ombud: Rolf Schnackenburg (schnackenburg@telia.com)

Nyanmälan: Catarina Nauclér

Medlemsregister: Catarina Nauclér

Kårutbildare: Rolf Schnackenburg (schnackenburg@telia.com)

Jollefixare: Henrik Sköldberg (henrik.skoldberg@jernhusen.se) & Pär Jansson

Materialförvaltare: Göran Thulin & Chris Ahne

Tävlingsansvarig: Annika Elmér/roterande

Lägerfogde: Chris Ahne (chris.ahne@telia.com)

Bitr. Lägerfogde: Göran Thulin (thulin33@gmail.com)

Stugfogde Sommarvillan: Henrik Barckman (henrik.barckman@gmail.com)

Stugfogde Sjöstugan: Chris Ahne (chris.ahne@telia.com)

Bitr. Sjöstugan: Jacob Stening, Pernilla Stening

Webmaster: Magnus Malmros (m.malmros@telia.com)

Julmarknadsansvarig: Elisabeth André Turlind (eat.ket@telia.com)

Arkiv: Rolf Schnackenburg (schnackenburg@telia.com)

Lidingöloppsrepresentant: Richard Källsäter (richard_kallsater@hotmail.com)

 

Kontakt till avdelningsledarna finner du under respektive avdelning.