Intresse/köanmälan

Intresse/köanmälan

Välkommen med din intresseanmälan till Norra Lidingö Sjöscoutkår.

Vi vill att så många barn och ungdomar som möjligt ska få möjlighet att pröva på Scouterna. Inför att vår verksamhet startar på hösten kontaktar vi de familjer som har anmält intresse och efterfrågar fortsatt intresse. Vi behöver också fler vuxna som på olika sätt kan vara med och bidra till vår verksamhet. Ju fler vuxna som finns i kåren, desto fler scouter kan vi bedriva verksamhet för.

Ansvarig för vår kölista är Catarina Naucler (naucler@tele2.se)

Anmälan här.