Bli scout

Äventyr och utmaningar genom att själv få prova på. Hos oss får du uppleva äventyr i naturen och lära känna nya kompisar. Du kan vara scout genom hela livet.

I Scouterna får du prova på nya saker. I den lilla gruppen, patrullen, får du nya kompisar och öva på att leda dig själv och andra. I Scouterna blir du redo för livet.

När kan jag bli scout?

I NLS kan du börja som Scout när du är 7 år men du kan börja när du vill! Scouternas verksamhet är indelad efter ålder; Bäverscout (7 år), Spårarscout (8-9 år), Upptäckarscout (10-11 år), Äventyrarscout (12-14 år), Utmanarscout (15-18 år) och Roverscout (19-25 år). Ledare kan du sedan vara hela livet!

Vad gör vi?

De olika avdelningarna har vanligen ett möte i veckan under terminerna. På dessa möten brukar vi inleda med en samling, någon lek eller annat bus och därefter någon aktivitet relaterad till scouting och anpassad till den ålder som Scouterna är i. Under våren och början av hösten försöker vi segla så mycket vi kan med våra båtar som ligger i Bosö Båthamn. Alla avdelningar brukar även planera in en hajk per termin och ju äldre Scouterna är, desto mer äventyrliga blir hajkerna. Varje sommar har kåren ett gemensamt veckolångt sommarläger.

Alla aktiva ledare och funktionärer i kåren har genomgått kursen Trygga Möten.Trygga Möten är en webbkurs framtagen av Scouterna för alla som jobbar med barn och unga och som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp. I kursen får man bland annat lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa. Du kan läsa mer om kursen här: http://tryggamoten.se/.

De tre vanligaste svaren på varför någon är scout

  1. Kompisarna
  2. Åka på läger
  3. Prova på nya saker

Agnes 8 år:

”Jag älskar hajk.”

Gå med i vår kår och testa scouting

Vi vill gärna att fler barn och ungdomar börjar hos oss! Det går fint att anmäla sig till vår kölista eller, om du är sugen på att pröva på just nu, så kan du höra av dig direkt till våra avdelningsledare nedan och höra dig för. Om du som vuxen vill engagera dig så finns det en mängd olika saker som du kan bidra med, allt från att vara avdelningsledare till att hjälpa till med punktinsatser som båtskötsel, båtupptag, julmarknad m.m. Kontakta någon av avdelningsledarna nedan!

Är du 7 år?

Carl Naucler (naucler@tele2.se) är avdelningsledare i Bäveravdelningen som träffas varannan söndag under hösten.

Är du mellan 8-9 år?

Fredrik Ruben (fredrik@ruben.com) är avdelningsledare i Spåraravdelningen Sjöstjärnan som har möten på måndagar.

Annika Elmér (elmer.annika@gmail.com) är avdelningsledare i Spåraravdelningen Sjöborren som har möten på onsdagar.

Är du mellan 10-12 år?

Henrik Barckman (henrik.barckman@gmail.com) är avdelningsledare i Upptäckaravdelningen Barracudan som har möten på torsdagar.

Är du mellan 12-15 år?

Åsa Sköldberg (asa.skoldberg@gmail.com) är avdelningsledare i Äventyraravdelningen Utsjöfarana som har möten på tisdagar.