Utmanarna 15-18 år

Många har varit med i Scouterna redan tidigare, men det går såklart bra att börja som Utmanare direkt.

alder-utmanareFör utmanarscouterna har fokus i livet skiftat. Från att familjen har varit viktigast, tycker utmanaren ofta att kamraterna och att vara del av en grupp är det som räknas, och där fyller ofta scoutgemenskapen en central roll. Sökandet efter en egen identitet gör att många prövar flera olika roller och grupper innan de bestämmer sig för vad som passar dem. I scouterna ställs utmanarna inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Scouterna provar på vuxenrollen och alla får tid och utrymme att testa och hitta sina roller. I utmanarscouterna får alla ett stort ansvar, samtidigt som det är okej att vara barnslig eller bara vara. Utmanarna får möjlighet att prova ett avancerat friluftsliv och engagera sig djupt i samhällsfrågor.

Utmanarna:

Åsa Sköldberg (asa.skoldberg@gmail.com, 070-238 8510)