Spårarna 8-9 år

Spårarscouter är åtta till nio år. I den här åldern har barnen fått ganska god kontroll över sin kropp, som har blivit betydligt starkare och mer koordinerad än i förskoleåldern. I Scouterna har spårarna fått upp spåret på något nytt och vågar sig därför utanför hemmiljön med stort mod och med upptäckarglädje. I Scouterna lär vi oss bäst genom att göra.

alder-sparare

Med kompisarna i Scouterna får de göra saker på riktigt i sitt rätta sammanhang. Spårarna utvecklas genom uppdrag och äventyr med ett tydligt stöd av vuxna. De skapar kontakter utanför skola och familj, med jämnåriga, äldre och vuxna genom Scouterna. Spårarna utvecklas och får allt lättare att reflektera över vad de varit med om och vad som har hänt. Fantasin sprudlar och genom läger och äventyr är det lätt att leva sig in i andra världar. När det är dags att gå vidare mot upptäckarna är spårarna redo för större utmaningar.

I NLS har vi två avdelningar med spårarscouter. Avdelningen Sjöstjärnan har avdelningsmöten på måndagar och avdelningen Sjöborren har sina möten på onsdagar. Tiderna är kl. 18:15-19:45 och platsen är Sommarvillan som ligger nere vid Bosön. I slutet på vårterminen seglar vi och då utgår från Sjöstugan som ligger mittemot Bosö Båthamn.

Spårarna är ofta utomhus på sina möten och vi utforskar vår närhet genom lekar och äventyr. Är du nyfiken på vad vi gör? Kontakta gärna avdelningsledarna nedan.

Sjöstjärnan, möten på måndagar

Fredrik Ruben (fredrik@ruben.com, 070-427 41 10)

Terminsprogram HT2017 Sjöstjärnan

Sjöborren, möten på onsdagar

Annika Elmér (elmer.annika@gmail.com,  070-573 89 59)

Terminsprogram HT2017 SJOBORREN